Aktualności

Zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego.

|

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz naszego ośrodka w kontekście ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym... czytaj wiecej

Wolni od uzależnień!

Przyjmujemy osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, posiadające jednostkę chorobową wg klasyfikacji ICD – 10 od F.11 do F.19, z wyłączeniem F.17. Nie przyjmujemy osób uzależnionych wyłącznie od alkoholu (z rozpoznaniem F. 10).

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami i zasadami przyjęcia.

Rejestracja osób,  w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00, pod numerem telefonu: 94 318 37 95.

 

Nadzór nad pracą Kadry Terapeutycznej sprawuje superwizor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Ośrodek posiada certyfikację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

   glowna