Przyjmujemy osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, posiadające jednostkę chorobową wg klasyfikacji ICD – 10 od F.11 do F.19, z wyłączeniem F.17. Nie przyjmujemy osób uzależnionych wyłącznie od alkoholu (z rozpoznaniem F. 10)

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami i zasady przyjęcia.

Rejestracja osób,  w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00, pod numerem telefonu:
94 318 37 95.

certyfikat

 

Nadzór nad pracą Kadry Terapeutycznej sprawuje superwizor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Ośrodek posiada certyfikację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

   glowna